Proč fermentace?

Fermentace potravin, jinými slovy kvašení potravin, je řízená přeměna potravin využívající mikroorganismy, jako jsou bakterie mléčného kvašení, kvasinky nebo ušlechtilé plísně, za účelem prodloužení trvanlivosti, zvýšení stravitelnosti a vylepšení výživových a chuťových hodnot potravin.

Fermentace potravin je nejstarší způsob, jakým lidé po celém světě po tisíce let zpracovávají potraviny za výše uvedeným účelem. Fermentují se nejrůznější jídla (např. kvašená zelenina, ovoce, luštěniny, jogurt, sýr, maso) a nápoje (např. kefír, ocet, víno, pivo, medovina), přitom vlivem rozdílů v ingrediencích, klimatu a kulturních zvyklostech jednotlivých regionů se místní fermentovaná jídla a pití často velmi liší.

Živé fermentované potraviny z přírodních ingrediencí obsahují mimořádné množství prospěšných mikroorganismů, vitamínů, minerálů, enzymů, antioxidantů, přírodních antibiotik a antivirotik, antimutagenů a jiných prospěšných látek, které společně příznivě ovlivňují lidské zdraví díky zlepšení zažívání, příjmu živin, imunity, metabolismu, detoxikace, kardiovaskulárního systému, pokožky, emocionálního stavu a zvýšení energie. Věda neustále pokračuje v dokumentování známých a objevování nových pozitivních účinků fermentovaných potravin na lidské zdraví.

Prospěšné mikroorganismy a látky jsou obsaženy ve fermentovaných potravinách ve výrazně vyšším množství, a mají tak výrazně příznivější vliv na lidské zdraví, než v nefermentovaných potravinách (např. v syrové nebo vařené zelenině). Fermentace navíc snižuje obsah toxinů, antinutrientů a škodlivých mikroorganismů ve fermentovaných ingrediencích. Fermentace dále vytváří širokou škálu aromatických kyselých chutí, které lze využít k dochucení ostatních potravin.

Fermentující mikroorganismy a kyseliny vznikající při fermentaci brání vzniku nežádoucích mikroorganismů a prodlužují trvanlivost fermentovaných potravin uchovaných v chladu na měsíce až roky. Chlad dále zpomaluje pokračující fermentaci, která způsobuje stále se zvyšující kyselost živých fermentovaných potravin.

Živé fermentované potraviny díky obsahu prospěšných mikroorganismů a ostatních složek v sobě kombinují probiotika (prospěšné mikroorganismy kolonizující střeva) i prebiotika (výživa pro probiotika) a představují tak tradiční přírodní synbiotikum umocňující přínosy samostatných probiotik a prebiotik.